o nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   podpořené projekty   fotogalerie   stížnosti   obsah
Dnes má svátek


 Významné projekty

   projekt - Sobotní odpoledne Pata a Mata


  Obsah


   realizátor projektu

   realizace

   průběh

   hodnocení

   finační zpráva

   závěr


      FOTOGALERIE

      „Sobotní odpoledne Pata a Mata“
      Integrační akce pro handicapované děti


          realizátor projektu:

 • Občanské sdužení POMOCNÁ RUKA
  • Miluše Hovorková - ředitelka


          realizace:

 • obsah:
 • zpracovala: Hovorková Miluše
 • ekonom: Lexmanová Dana

 • V Prostějově dne 28.5.2008 • 1.průběh a realizace projektu

  • Projekt jednodenní sportovně zábavné akce pro handicapované děti s názvem
  • „Sobotní odpoledne Pata a Mata“ byl zaměřený na integraci zdravotně handicapovaných dětí a mládeže z Asociace Radost Prostějov / tělesně postižení / s dětmi sociálně handicapovanými z Dětského domova Plumlov, na rozvoj a prohlubování dovedností jak tělesných, tak duševních, na překonávání barier a začlenění do kolektivu.
  • Akce proběhla dne 10.5.2008 ve sportovní hale Základní školy Sídliště svobody v Prostějově
  • a zúčastnilo se na ní 57 dětí a mládeže se svými doprovody.

  • Průběh akce:
   • Po příchodu do haly obdržel každý účastník startovní číslo a tašku s drobnými dárkovými předměty. Po zahájení účastníci soutěžili v 10 sportovně zábavných disciplínách, které byly tématicky zaměřené na název akce:
    • 1. jsem to já nebo Pat? malování známých postaviček
    • 2. co s tím mám dělat? rozpoznávání druhů nářadí
    • 3. jak se to vůbec skládá? poskládání košile, trička, sukně, kalhot
    • 4. co je co? přebírání čočky, fazole, hrachu do jiných misek
    • 5. spálím, nespálím ? otáčení palačinek na pánvi
    • 6. nevím co jím zavázané oči, poznávání různých druhů ovoce a zeleniny
    • 7. autoškola poznávání dopravních značek a umístění do křižovatek
    • 8. trefíš se do nás? házení míčem na cíl
    • 9. zahraj si s námi hokejka, míček, branka
    • 10. jsi lepší než my? srážení kuželek

  • Za absolvování soutěžních disciplin dostávali účastníci žetony, které si v oáze výher měnili za dárky : knihy, CD, DVD, kazety, VHS kazety, hračky, sportovní potřeby, psací potřeby,
  • cukrovinky, plyšové hračky, drobné dárkové předměty, trička….
  • Po ukončení soutěží bylo rozdáno občerstvení a účastníci shlédli taneční vystoupení, které předvedli žáci Základní umělecké školy v Prostějově. Následovala bohatá tombola a na závěr
  • diskotéka.
  • Na akci se zúčastnili redaktoři prostějovských médií, Prostějovského Večerníku a Prostějovského týdne a zástupci sponzorů, hosté.
  • Z akce je pořízena fotodokumentace a videonahrávka.

  • Publicita sponzorů byla zajištěna: přímo na akci formou vývěsek a jmenným seznamem sponzorů při vstupu do haly, na stolech , uvedením do článků v médiích, uveřejněním fotodokumentace. Dále pak ve výroční zprávě a na internetových stránkách sdružení a v dokumentaci vedené o akci. • 2.kvantitativní a kvalitativní hodnocení projektu

  • kvantitativní ukazatele
   • počet účastníků- soutěžících 57
   • počet účastníků – doprovody, rodiče, hosté, pořadatelé 170
   • věkové složení soutěžících dětí a mládeže od 3 do 26 let

  • kvalitativní ukazatele:
   • zájem sponzorů a široké veřejnosti o akci
   • účast ředitelky Zdravotní pojišťovny Metal Aliance pobočka Prostějov a její kladné
   • hodnocení
   • vysoká účast soutěžících
   • zájem prostějovských médií
   • uveřejnění článků z akce v médiích
   • příklad „dobré praxe“ v přístupu ke zdravotně postiženým a jinak handicapovaným dětem a
   • mládeži

 • 3.zpráva o využití finančních prostředků

  • Darovaná částka ve výši 10.000 Kč byla použita na zakoupení drobných dárků pro soutěžící jako odměn za splněné disciplíny.
  • Celkové náklady akce byly 37.600 Kč, přijaté příspěvky formou věcných darů 25.204 Kč, spoluúčast naší organizace 2.396 Kč.
  • viz finanční zpráva

 • 4.závěr

  • Úspěšně realizovaná akce pro zdravotně postižené děti a mládež je příkladem pro ostatní NNO a širokou veřejnost v Olomouckém kraji v přístupu k takto handicapovaným, podporuje výchovu sociálního cítění.
  Podpořené projektyo nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   podpořené projekty   fotogalerie   stížnosti   obsah  G R A N T Y    a    s p o n z o ř i