o nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   dotace na činnost OA   fotogalerie   stížnosti   obsah
Dnes má svátek

 O nás

   Popis organizace


 Obsah

   založení
      organizace

   naše činnost


          POMOCNÁ RUKA, z.s.

 • Občanské sdružení vzniklo v září l999 na základě myšlenky a potřeby v oblasti sociální a zdravotní v městě Prostějov a celého regionu. Zakladatelem je p. Jaroslav Švenda a spouzakladatelé jsou p. Hovorková, Rozehnalová, Sontáková, Piňosová, Hašková a další, kteří se v průběhu přidali k realizaci projektu. Dne 3.září 99 byl ustaven přípravný výbor sdružení a byly vytvořeny stanovy a schváleny na l. Valné hromadě dne 3.září 99. Oficiálně bylo sdružení zaregistrováno na MV ČR l.l0. 1999.Od tohoto dne se naplno začala rozvíjet naše činnost ve prospěch starých, chronicky nemocných , zdrav. postižených a handicapovaných občanů v regionu Prostějov. Jsme nestátní nezisková organizace, která je z části dotována MPSV, Olomouckým krajem, příspěvkem města Prostějova a sponzorskými dary.
  V souvislosti s novým občanským zákoníkem jsme 1.11.2015 upravili název naší organizace na Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. Od 9.4.2015 platí nové stanovy.  Naše činnost

 • Vytváříme a spoluvytváříme rovnoprávné podmínky života handicapovaných ve společnosti tím, že se snažíme o tyto občany pečovat po všech stránkách. Jsme k dispozici tehdy, kdy nás uživatel potřebuje, naše služba je individuální.

 • Asistenční službu zajišťujeme v domácnosti uživatele, podle jeho potřeb a přání
  24 hod. denně
  .

 • Poskytujeme základní sociální poradenství.

 • Pořádáme společenské, kulturní, výchovné a sportovní akce pro naše členy a zdrav. postižené děti z regionu Prostějov.

 • Na úseku os. asistence pracuje v terénu 17 osobních asistentů, všichni splňují vzdělání pracovníka v sociálních službách.

 • Ve vedení asistenční služby pracuje ředitelka, ekonomka a na částečný úvazek sociální pracovnice.

 • V současné době ošetřujeme 45 dospělých uživatelů.

 • Členská základna čítá 32 členů.

 • Spolupracujeme s OS Lipka, Asociací Radost pro postižené děti, UNO, KRZP, NRZP a agenturou domácí péče SANCO .

 • Ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádáme 2x ročně charitativní sbírky starého šatstva, potřeb pro domácnost, hraček, lůžkovin apod., vždy v prostorách auly Základní školy Sídliště svobody a ZŠ Studentská.

 • Mediálně spolupracujeme s Prostějovským Dnem, Večerníkem, Týdeníkem Prostějovska a týdeníkem 5+2, PV novinkami.

 • Zapojili jsme se do projektu komunitního plánování sociálních služeb města Prostějova, do pracovní skupiny senioři a zdravotní postižení


  Fotogalerieo nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   dotace na činnost OA   fotogalerie   stížnosti   obsah
  G R A N T Y    a    s p o n z o ř i