o nás   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   dotace na činnost OA   partneři   fotogalerie   stížnosti   obsah
Dnes má svátek

 O nás

   VEŘEJNÝ ZÁVAZEK z.s. POMOCNÁ RUKA


 Obsah

   poslání
   cíle
   
  poskytovaných
   
  služeb

   cílové skupiny
   poskytované
   
  služby

   principy


          I. Poslání


 • Posláním služeb osobní asistence poskytované zapsaným spolkem Pomocná ruka v regionu Prostějov je pomoc seniorům a zdravotně postiženým , kteří potřebují péči jiné osoby, zachovat stávající způsob života a poskytovat jim individuální služby osobní asistence tak, aby mohli dle svého výběru žít v přirozeném prostředí vlastní domácnosti.

          II. Cíle poskytovaných služeb


  • umožnit až 35 seniorům a lidem s postižením žít v jejich dlouhodobě přirozeném prostředí a poskytovat jim individuální podporu v místě a čase, který si sám určí


   Dílčí cíle služeb osobní asistence na období roku 2018

   • zajištění návazného semináře vzdělávacího kurzu pro 20 osobních asistentů se zaměřením na péči o uživatele s Alzheimerovou nemocí a demencí


          III. Cílové skupiny osobní asistence


 • senioři
 • dospělé osoby s tělesným postižením
 • dospělé osoby s chronickým onemocněním

          IV. Poskytované služby, její základní činnosti


 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

          V. Principy poskytovaných služeb


 • Pracovníci se při práci s uživateli a při poskytování služeb řídí „Zásadami dobré praxe“, které především kladou důraz na následující principy :
  • individuální přístup
   • přizpůsobení se potřebám a přáním uživatelů
  • lidský přístup
   • ochota a ohleduplnost k uživateli
   • zachování důstojnosti uživatele
   • mlčenlivost o soukromí uživatele
   • vstřícný postoj k uživateli
   • trpělivost a porozumění se seniory a zdravotně postiženými
   • vytvoření prostředí důvěry mezi uživatelem a asistentem
  • odborně poskytované služby
   • služba osobní asistence je poskytována v souladu s požadavky zákona 108/2006 Sb.
   • pracovníci dodržují metodické postupy
  • respektování volby uživatele
  • uplatňujeme mechanismy, které podporují uživatele v přijímání jeho osobních rozhodnutí / výběr aktivit, osobního asistenta /


  Fotogalerieo nás   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   dotace na činnost OA   partneři   fotogalerie   stížnosti   obsah
  G R A N T Y    a    s p o n z o ř i