o nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   dotace na činnost OA   fotogalerie   stížnosti   obsah
Dnes má svátek

 O nás

   Úvodní strana

  Obsah

   osobní asistence

   krátkodobá
      asistence

   poradentství


             POMOCNÁ RUKA na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s.

  Po dobu nouzového stavu je kancelář pro veřejnost otevřena pouze po telefonické domluvě
  na mob. 734 575 711


  Pondělí
  -
  Úterý
  -
  Středa
  -
  Čtvrtek
  -
  Pátek
  -            je jednou z nejkvalitněji poskytovaných sociálních služeb
            v Olomouckém kraji i v České republice.

            V našem spolku proběhla 3 denní inspekce kvality
            sociálních služeb zaměřená na poskytování služeb osobní
            asistence složená z inspektorů MPSV a KÚ Olomouc.

            Předmět inspekce:

  • plnění registračních podmínek
  • plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v §88 a §89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • kvalita sociálních služeb podle §97 a §99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ověřovaná pomocí standardů kvality sociálních služeb – Příloha č. 2 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů


            Inspekce na našem pracovišti proběhla ve dnech 23. 3. – 25. 3. 2010.
            Z celkového max. počtu 144 bodů hodnocených kritérií Standardů kvality
            sociálních služeb bylo dosaženo 143 bodů tj. 99,31%, to znamená, že
            standardy kvality byly splněny výborně. Ztrátu jednoho bodu zapříčinil chybějící
            bezbariérový vstup do kanceláře spolku.
            I. Osobní asistenční služba  • službu vám poskytneme ve vaší domácnosti v době, kterou si sami určíte
   24 hod. denně.
  • asistence a pomoc uživateli při osobní hygieně a ostatních životně důležitých potřebách
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • dohled u lůžka, podání léků, stravy a jiné úkony
  • doprovod k lékaři, na úřady a jiné instituce
  • vyřizování různých záležitostí
  • vycházky, hry, četba a jiná společenská zábava
  • pomoc a asistence při úrazech, po operacích a jiných akutních onemocněních
  • asistence seniorům
  • asistenční službu vykonávají akreditovaní pracovníci v sociálních službách
  • služba není hrazena ze zdravotního pojištění
  • spoluúčast uživatele na asistenci ( viz ceník služeb )
  • další náklady spojené s asistenční službou jsou hrazené z dotací MPSV, Olomouckého kraje, magistrátu města Prostějova a dárců, kteří na činnost přispívají
            II. Krátkodobá asistence v náhle vzniklých situacích

  • asistence v době nemoci člena rodiny
  • asistence v době dovolené rodiny pečující o seniora nebo handicapovaného občana


            III.Bezplatné základní sociální poradenství

  • poskytujeme bezplatné sociální poradenství


            Veškeré podrobnosti obdržíte v kanceláři nebo na uvedených
            kontaktech.

  • Hovorková Miluše
   ředitelka OA služby
   kontakt: 734 575 711


    Fotogalerie  o nás   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   dotace na činnost OA   partneři   fotogalerie   stížnosti   obsah
    G R A N T Y    a    s p o n z o ř i